Gå til hovedindhold

Uden for arbejdsmarkedet og frivillig

Har du tid og lyst, kan det sagtens lade sig gøre at lave frivilligt arbejde, også når du står uden for arbejdsmarkedet.

Indhold

  Mange frivillige oplever

  • At de udvikler sig og får nye kompetencer eller bliver bedre til noget, de allerede kan
  • At de får mere energi og bliver gladere, når de gør en forskel for andre
  • At de får nye venner og bekendte i det frivillige arbejde, eller at de får et større fagligt netværk

  Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg udfører frivilligt arbejde, mens jeg modtager offentlig ydelse?

  Der er forskellige regler for hvor og hvor meget, du må engagere dig frivilligt, alt efter hvilken ydelse, du modtager. Kontakt din A-kasse eller sagsbehandler for at finde ud af, hvordan de fortolker loven, der gælder for dig, i forhold til det pågældende frivilligjob.

  Frivilligt arbejde som et kompetenceløft på vejen mod drømmejobbet

  I flere frivilligjobs efterspørges der frivillige med bestemte kompetencer. Derfor kan et frivilligjob være muligheden for at bruge og udvikle dine kompetencer i praksis. Du kan få viden om og erfaring med nye fagområder eller opgaver, du gerne vil arbejde med, og få et fagligt netværk, du kan bruge fremadrettet.

  Regler på området: 

  For dagpengemodtagere og efterlønnere skelnes mellem frivillige aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde:

  Hvis din frivillige indsats er en frivillig aktivitet, må du udføre så meget frivilligt arbejde, du ønsker.

  Frivillige aktiviteter foregår i almennyttige foreninger som for eksempel Røde Kors, Ældre Sagen eller fodboldklubben. Opgaver, der betegnes som frivillige aktiviteter, kan for eksempel være at stå for idrætsaktiviteter, være indsamler eller være besøgsven. Her er der som hovedregel ingen regler for, hvor mange timer, du må bruge.

  Hvis der er tale om frivilligt ulønnet arbejde, må du som dagpengemodtager udføre op til 10 timers frivilligt ulønnet arbejde om ugen uden modregning i din ydelse, mens du som efterlønner må udføre op til 15 timer om ugen uden fratræk.

  Frivilligt ulønnet arbejde i en forening betegnes som arbejde, der kunne udføres som et almindeligt lønarbejde som for eksempel rådgiver eller jurist.

  Orienter altid din A-kasse eller sagsbehandler om dit frivillige engagement. Og husk altid din rådighedsforpligtelse – altså må din frivillige indsats, hvad end det er en aktivitet eller ulønnet arbejde, ikke forhindre dig i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Som dagpengemodtager og efterlønner skal du være opmærksom på, at hvis dit frivillige arbejde er kommunalt organiseret af for eksempel et bibliotek, en folkeskole eller et plejehjem eller organiseret af private virksomheder, samt hvis dit frivillige engagement karakteriseres som primær drift eller vedligeholdelse, bliver du trukket i din ydelse uanset hvor mange timer, det drejer sig om.

  Som modtager af kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension eller er du i ressourceforløb, er der som hovedregel ingen begrænsninger for dit frivillige engagement. Du skal dog være opmærksom på, at dit frivillige engagement ikke må påvirke din rådighedspligt, ikke må vurderes at forsinke helbredelse og ikke må stå i vejen for samarbejde og opfølgning med kommunen, og at dit frivillige engagement kan inddrages i en vurdering af din erhvervsevne.

  Som modtager af folkepension er der ingen begrænsninger for dit frivillige engagement.

  Modtager du flexydelse er der ingen gældende retningslinjer, og vi anbefaler, at du altid kontakter din sagsbehandler.

   

  Center for Frivilligt Socialt Arbejde har lavet en guide der nærmere beskriver regler for frivillige på dagpenge og efterløn:

  https://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-dagpenge-og-efterloen