Gå til hovedindhold

Godt at vide som forening

I menuen under finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med foreningsarbejde i frivillige foreninger.

Indhold

  Center for Frivilligt Socialt Arbejde har samlet en række af deres publikationer omkring opstart, drift og udvikling af en forening, som du kan læse her. 

  Her kan du læse om, hvordan du stifter en ny folkeoplysende forening, og hvordan foreningen efter godkendelse i Frederiksberg Kommunes Folkeoplysningsudvalg kan ansøge om tilskud, lån af lokaler mv. fra kommunen.

  Læs også de gode råd om hvordan man driver en forening  

  Skal foreninger være registreret?

  Der findes ikke noget krav om, at man som frivillig forening i Danmark skal registrere sig nogen steder. 

  Hvis jeres forening modtager offentlige tilskud eller ansætter personale, skal I dog være opmærksomme på, at I skal have en Nem-konto og være CVR-registreret. 

  Læs mere om NEM-konto og CVR-registrering hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

  Her kan du registrere din forening via virk.

  Forsikring i forbindelse med frivilligt arbejde eller en frivillig indsats

  Man bør drøfte forsikring af frivillige i hver enkelt forening. Mange foreninger forsikrer selv deres frivillige.

  Er uheldet ude, kan det være svært at afgøre om den ene eller anden part er pligtig at forsikre. Trods aftaler mellem parterne er det i sidste ende Arbejdsskadesstyrelsen, der har det sidste ord.

  Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet guides til, hvornår der skal tegnes forsikringer ved samarbejde med frivillige. Du finder guides'ne her.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål vedrørende forsikringsforhold i forbindelse med udførsel af frivilligt arbejde i Frederiksberg Kommune er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen på HRafdelingen@frederiksberg.dk.

  God kommunikation i foreninger

  Læs gode råd om, hvordan du kommunikerer med omverdenen. Artikelen er udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde.

  Arbejdernes Landsbank har udarbejdet en foreningshåndbog med gode råd og vejledning til, hvordan man stifter og driver en forening.

  Håndbogen kan downloades gratis fra deres hjemmeside.

  Bestyrelsens opgaver og ansvar

  Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet en FAQ, hvor du kan få svar på en række ofte stillede spørgsmål om bestyrelsesarbejde og bestyrelsens opgaver og ansvar. 

  Se centerets guides omkring opstart, drift og udvikling her.

  På centrets hjemmeside finder du også oplysninger om jura, love og regler, som det kan være godt at kende til i frivillige foreninger. 

  Mere information 

  Oversigt over guides til frivilligt arbejde, forenings- og organisationsarbejde udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde

  Foreninger bliver generelt opfattet som virksomheder. Der gælder derfor særlige regler for affald og genbrug og gebyrer for affald.

  Nogle foreninger, der har ansatte medarbejdere, bliver opkrævet et årligt grundgebyr for affald – på lige fod med de andre virksomheder i kommunen.

  Grundgebyret for affald dækker kun kommunens udgifter til administration og vejledning, ikke udgifterne til aflevering af affald.

  Alle foreninger skal betale for at aflevere affald og genbrug – enten som kunde på genbrugsstationen eller til private affaldstransportører.

  Kommunens kulturhuse og institutioner betaler et fast årligt gebyr for aflevering af affald og skal kun betale ekstra, hvis de har ekstra restaffald til forbrænding.

  Læs mere om affald og genbrug for virksomheder og betaling af affaldsgebyrer i Frederiksberg Kommune.

  Frederiksberg Kommune vil gerne samarbejde.

  Med kommunens Frivillighedspolitik lægges op til nye og flere samarbejder mellem kommunen og byens frivillige aktører. 

  Foreninger er velkomne til at foreslå idéer til samarbejder med kommunen. Det kan du/I gøre ved at skrive til frivillighed@frederiksberg.dk 

  Du kan læse mere om rammerne for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige ved at følge linket i højre side.

  Du kan i øvrigt finde kommunens frivillighedspolitik i højre side under 'Yderligere information'.

  Husk tilladelser til arrangementer og events på Frederiksberg.

  Frederiksberg Kommune har udarbejdet en Arrangørguide for dig, der skal holde arrangementer. I den finder du svar på mange spørgsmål i forbindelse med arrangements-afholdelse - fx hvem du skal kontakte og hvornår for at få de rigtige tilladelser. Du finder guiden her.

  Frederiksberg Have og Søndermarken hører under de kongelige slotshaver og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Her kan du læse mere om haveanlæggene og se styrelsens kontaktoplysninger, hvis du vil søge om tilladelse til at afholde et arrangement i en af de smukke slotshaver.

  Håndtering af affald i forbindelse med arrangementer og events:

  • I skal sørge for, at man kan sortere affald til jeres arrangementer
  • Hav klare plastsække parat, og lav for eksempel poser til sortering af glasflasker, plastflasker eller dåser
  • Kommunens kulturhuse har som oftest affaldsbeholdere til det sorterede affald
  • I må ikke uden videre bruge beboernes affaldsbeholdere ved deres ejendomme, selvom de står frit tilgængelige
  • Som forening skal man oprette sig som kunde på genbrugsstationen, og aflevere affaldet der

  Læs mere om sortering af affald i forbindelse med arrangementer i Frederiksberg Kommunes Arrangørguide, som du finder her

  I er altid velkomne til at kontakte Miljøenheden inden et arrangement, hvis I har spørgsmål til sortering af affald eller udgifterne til at aflevere affald og genbrug.

  Miljøenheden kan kontaktes på telefon 3821 4086 eller via affald@frederiksberg.dk.

  Fælles om genbrug - for miljøets skyld!

  Efter arbejdsskadesikringsloven har alle arbejdsgivere, der ansætter personer til at arbejde for sig her i landet, pligt til at sikre disse personer (§ 48).

  Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet, varigt, midlertidigt eller forbigående (§ 2). Med ansættelsen bliver der etableret et tjenesteforhold, hvor den ene part (arbejdsgiveren) har instruktions- og tilsynsbeføjelser i forhold til den anden part (arbejdstageren), der stiller sin arbejdskraft til rådighed.

  Arbejdsgiveren har kompetence til at udstikke retningslinjer for, hvornår, hvordan og i hvilken rækkefølge arbejdet skal udføres. Arbejdsgiveren har også kompetence til at kontrollere, at arbejdet er udført som ønsket.

  Læs mere om forsikringsforhold her i håndbogen under hver af fanerne For frivillige, For foreninger og For kommuner og institutioner.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål vedrørende forsikringsforhold i forbindelse med udførsel af frivilligt arbejde i Frederiksberg Kommune er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen på hrafdelingen@frederiksberg.dk

  Behandling af personoplysninger hos frivillige foreninger og organisationer med almennyttige eller andre ideelle formål er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-loven, som fra den 25. maj 2018 afløste persondataloven, der havde været gældende siden den 1. juli 2000. Reglerne handler om, hvornår og hvordan offentlige myndigheder, private virksomheder og foreninger må indsamle og behandle oplysninger om fysiske personer.

  Frivillige foreninger og organisationer kan opleve udfordringer i forhold til overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Justitsministeriet har udarbejdet en vejledning med svar på ofte stillede spørgsmål og har til formål at hjælpe frivillige foreninger og organisationer godt på vej mod at sikre sig, at de overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-loven.

  Find Justitsministeriets vejledning her:

  Ofte stillede spørgsmål - Frivillige foreningers behandling af personoplysninger