Gå til hovedindhold

Aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde

Tre typer af frivillig engagement

Indhold

  Tre typer af frivillig engagement

  I lovgivningen er den frivillige indsats opdelt i aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde:

  1. En aktivitet, der ikke kan eller vil kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse.

  2. Frivilligt ulønnet arbejde, som kan eller vil kunne udbydes som almindelig lønarbejde, medfører fradrag i dine dagpenge- eller efterlønsydelse.

  3. En frivillig indsats, der vedrører primær drift og vedligeholdelse medfører altid fradrag i arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn.

  Disse bestemmelser er begrundet i hensynet til, at frivilligt ulønnet arbejde ikke må medvirke til at tage arbejde fra personer på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og frivilligt ulønnet arbejde må heller ikke medvirke til at begrænse omfanget af arbejde, der udbydes på normale lønvilkår.

  Eksempler på aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde

  En frivillig aktivitet eller frivilligt ulønnet arbejde kan sigte mod at øge enkeltpersoner eller gruppers livskvalitet, give omsorg til disse eller løse velfærdsproblemer.

  Aktiviteter kan være:

  • Almindelige forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse og væresteder. Disse aktiviteter kan for eksempel være: servering, lave kaffe, tale med gæsterne og hjælpe med at lave mad.
  • Ekspedition og tøj- sortering i genbrugsbutikker
  • Være besøgsven, give indkøbshjælp eller ledsagelse til indkøb / forskellige aktiviteter.
  • Indsamle penge til organisationer
  • Lettere omsorgsopgaver som at aflaste pårørende til syge i eget hjem eller skænke kaffe på plejehjem
  • Rådgivning, der ikke kræver/forudsætter du har en særlig uddannelse.
  • Frivilligt ulønnet arbejde kan være:
  • Socialrådgiver på krisecenter
  • Jurist i retshjælp
  • Rådgivning der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse
  • Egentlig pleje af ældre, syge eller handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre