HåndbogPuljer og støttemuligheder

Puljer og støttemuligheder

Frederiksberg Kommune støtter gerne frivillige initiativer, foreninger og arrangementer

Frederiksberg Kommune har en række støtteordninger og puljer, som støtter frivillige initiativer, foreninger og arrangementer. Du kan læse mere om ordningerne her:

Tilskud til frivillige sociale aktiviteter målrettet udsatte borgere i henhold til servicelovens §18

Frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper, der udbyder forebyggende, sundhedsfremmende og aktiverende tilbud til udsatte borgere kan søge om tilskud fra §18 puljen til frivillige sociale aktiviter.

Der kan søges en gang om året. Ansøgningsfristen er 1. september. Derudover er det muligt at søge løbende om mindre bevillinger. 

Læs mere om vilkårene for at søge puljen, herunder procedure, målgruppe og hvilke aktiviteter der kan søges til.

Tilskud til frivillige aktiviter målrettet byens ældre borgere i henhold til servicelovens §79

Foreninger og organisationer, der udbyder klub-, aktivitets- og netværksskabende tilbud til ældre frederiksbergborgere kan søge om tilskud fra §79 puljen.

Der kan søges en gang om året. Ansøgningsfristen er 1. september. Derudover er det muligt at søge løbende om mindre bevillinger. 

Læs mere om vilkårene for at søge puljen, herunder procedure, målgruppe og hvilke aktiviteter der kan søges til.

Tilskud til kultur- og fritidsaktiviter

Foreninger, ildsjælde og andre aktører kan søge om tilskud fra Frederiksbergs kultur- og fritidspuljer til nye aktiviter og arrangementer.

Læs mere om vilkårene her, hvor du også finder ansøgningsskemaer til de forskellige puljer.

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger, der er godkendt på Frederiksberg kan søge om tilskud til bl.a. start- og udviklingshjælp og forsøgs- og udviklingsprojekter i folkeoplysningsregi.

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Læs mere om ansøgningskriterier mv. her, hvor du også finder ansøgningsskemaet.

Tilskud til aktiviteter for børn og unge

Folkeoplysende foreninger kan søge om støtte til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Ansøgningsfristen for at søge om tilskud er hvert år den 31. oktober.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Tilskud til musikprojekter og -initiativer på Frederiksberg

Aktører kan søge om tilskud til musikinitiativer i byens rum generelt,  aktiviteter i de boligssociale områder, til nye aktiviter og organisationsformer og til støtte af mangfoldighed i musiklivet på Frederiksberg i forhold til genrer, målgruper mv.  

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. november.

Læs mere om ansøgningskriterier mv. her.

Puljen til Grøn Omstilling

Foreninger, organisationer og borgere med adresse på Frederiksberg kan søge om tilskud til grønne initiativer på Frederiksberg. Initiativerne skal være borgernære og fremme lokalt engagement og adfærdsændringer mod en grønnere omstilling.

Ansøgninger behandles løbende.

Læs mere om puljen her.

Derudover er der mange andre steder, du kan søge finansiering til dit projekt eller din forening. 

  • NordeaFondens Lokalpulje Det er let at søge - men husk at søge i god tid.
  • Skandia har samlet en oversigt med fonde og legater inden for bl.a. børn- og ungeområdet, det sociale- og humanitære område samt det sygdomsrelaterede område.
  • tipsmidler.dk finder du en oversigt over rækken af puljer, der finansieres af tipsmidler - for eksempel kultur & idræt, friluftsliv, sociale formål og initiativer rettet mod ungdom.

puljeguiden.dk og upfrontnet.dk kan du (mod betaling) få overblik over ansøgningsfrister til de forskellige puljer.