NyhederInvitation til ildsjæle

Invitation til ildsjæle

19. september 2018
Nyhed

Fællesskaber er noget vi bygger
Realdania inviterer alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber, nye mødesteder og større  livskvalitet i det byggede miljø, til at føre projektdrømme ud i livet.

Projektstøtten kan søges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe nye rammer for fællesskaber og forbedre og udvikle
lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Det er afgørende, at dit projekt skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet for brugere og lokalsamfund.

Næste ansøgningsmulighed offentliggøres i løbet af foråret 2019

Læs mere på https://www.undervaerker.dk/ 

Nyheden blev udgivet Onsdag 19. september, 2018