Gå til hovedindhold

Handicaprådets mødevejledning

Generelle handicaphensyn ved alle møder:

Indhold

  Generelle handicaphensyn ved alle møder:

  • Hjælpere og førerhunde er velkomne
  • God, men ikke blændende belysning
  • Teleslynge tilknyttet mikrofon
  • Tegnsprogstolke
  • Handicapparkeringspladser nær hovedindgang
  • Elevator. Niveaufri adgang, ingen trin, ej heller til talerstol
  • PowerPoints med stor skrift, korte og klare, højst 6 linjer på hver
  • Effektiv udluftning og ingen lugtende rengøringsmidler

  Yderligere forslag til, hvordan du i til dit møde kan tage hensyn til mennesker med handicap og allergier: 

  Svagtsynede og blinde har navnlig brug for:

  • god ikke blændende belysning
  • at skriftlig information suppleres med tilsvarende mundtlige oplysninger
  • at fremsendelse af skriftlig information udformes i Word og ikke pdf format
  • at der foretages en præsentationsrunde af mødedeltagere
  • god belysning, herunder tydelig velbelyst skiltning
  • brug af kontrastfarver i slides
  • lov til at medbringe førerhund

  Hørehandicappede: 

  Der bør sondres mellem mennesker med hørenedsættelse (med høreapparat) og døve, som benytter tegnsprog.

  Hørehæmmede har navnlig brug for:

  • mikrofon, der er tilsluttet teleslynge i lokalet
  • god visuel orientering
  • god belysning af hensyn til mundaflæsning

  Døve har behov for:

  Tegnsprogstolkning, normalt to tolke, som skiftes til at tolke hvert kvarter.

  Bevægelseshandicappede:

  Omfatter kørestolsbrugere og dårligt gående, som evt. benytter stok (stokke), rollator eller andre ganghjælpemidler.

  Bevægelseshandicappede har behov for: lokaler, der er let tilgængelige (uden trapper, trin eller andre niveauspring) gerne med elevator.

  Bevægelseshandicappede har tillige brug for:

  • brede døre og god plads
  • borde uden sarg (bred bordkant)
  • elevator
  • handicapparkeringsplads nær indgang

  Psykisk udviklingshæmmede har navnlig brug for:

  • korte og klare tekster
  • god belysning
  • kun ét budskab ad gangen
  • brug for billeder, farver og symboler, som støtter teksten

  Allergikere har navnlig brug for:

  • effektiv udluftning/god ventilation
  • grundig rengøring
  • ingen lugtende rengøringsmidler

  Af hensyn til andre grupper:

  Det anbefales i mødeindkaldelsen eller programmet at skrive:

  • ”Mennesker med funktionsnedsættelse bedes selv henvende sig og gøre opmærksom på deres særlige behov, så vi efter bedste evne får mulighed for at tage hensyn hertil. Ledsager eller hjælper er altid velkomne.” 

  Det anbefales altid at skrive:

  • Når du skal til møde med kommunen, har du ret til have en bisidder med. Du bestemmer selv, hvem det skal være.