Din pligt som arbejdsgiver

Din pligt som arbejdsgiver

Forsikringsforhold: Du har som arbejdsgiver i Danmark pligt til at forsikre dine ansatte, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt, midlertidigt eller forbigående. Læs mere under Forsikringsforhold

Når unge under 18 år udfører forefaldende arbejde: Børn og unge under 18 år skal være under opsyn af en voksen og må ikke udføre arbejde, der strider mod abejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen skal til enhver tid overholdes. Ligeledes skal sikkerhedskrav, hygiejneregler mv.