Møstings Hus
Den Gule Villa
Metronomen
Lokale i Det Blå Hus

Lokaler og byrum

Fysiske faciliteter på Frederiksberg
På Frederiksberg findes der mange forskellige lokaler og idrætsfaciliteter, som foreninger og projekter kan benytte.

Frederiksberg har også 12 Åbne friarealer fordelt rundt omkring på skoler og institutioner, som du som borger kan benytte inden for bestemte åbningstider.

Læs om byens rum og faciliteter her

Frederiksberg Have og Søndermarken hører under de kongelige slotshaver og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Her kan du læse mere om haveanlæggene, og se styrelsens kontaktoplysninger, hvis du vil søge om tilladelse til at afholde et arrangement i en af de smukke slotshaver.

Tilladelser
Husk du skal søge kommunen om tilladelse til at bruge byens pladser. Læs mere i Håndbogen/tilladelser.