Bibi Agger (foto: Astrid Tschuden)

Jeanette Remil (foto: Astrid Tschuden)

Maria Milling Oddershede (foto: Astrid Tschuden)

Mark Alexander Deloughery (foto: Astrid Tschuden)

Mette Møller Nordenholt (foto: Astrid Tschuden)

Sidse Korfitzen (foto: Astrid Tschuden)

Frederiksberg Frivilligteam

Frederiksberg Frivilligteam består af repræsentanter fra kommunens forskellige fag-områder. Nedenfor kan du læse, hvem der er med i teamet og hvad de kan hjælpe med.

Bibi Agger - Frederiksbergs frivillighedskoordinator

Telefon: 28 98 18 70
E- mail: biag01@frederiksberg.dk

Via FRIVILLIGmatch kan jeg hjælpe med at vejlede og rådgive folk, der gerne vil være frivillig i byens forskellige foreninger eller institutioner, ligesom jeg bl.a. kan hjælpe med at understøtte foreninger og institutioner i forhold til rekruttering af frivillige.

Derudover er jeg tovholder på kommunens tværgående frivillighedsteam, som koordinerer og understøtter frivillighedsinitiativer på tværs af kommunen.

Endvidere er jeg ansvarlig for nyt indhold på til Frederiksbergs frivillighedsportal ligesom jeg støtter og videreudvikler Bibliotekets arbejde med frivillige bl.a. i forhold til IT- café, brætspilscafé, arrangementer m.v.

 

Jeanette Remil – Kontaktperson for frivillige i Frederiksberg Sundhedscenter
Sundheds- og omsorgsområdet – Forebyggelsesområdet

Telefon: 2898 0196
E-mail: jere02@frederikbserg

Jeg arrangerer hvert år pensionistrejser for pensionister på Frederiksberg. I dette arbejde får jeg stor hjælp fra frivillige.

Derudover har hele Forebyggelsesområdet stor glæde af og anvender ofte frivillige i vores forskellige arrangementer. Eksempelvis: Sundhedsdagene, Sammen om motion, Gå-gruppen, Sanggruppen, Lær at tackle-kurser, Motivationsgruppe og frivillige på Hjertestien.

 

Maria Milling Oddershede – specialkonsulent
Børne- og Ungeområdet

Telefon: 38 21 00 14
E-mail: maod01@frederiksberg.dk

Børne- og Ungeområdet består af Familieafdelingen, Skoleafdelingen, Dagtilbudsafdelingen, Børne- og Ungestaben, Fællesrådgivningen for Børn og Unge og Socialtilsyn Hovedstaden.

Jeg sidder i dagtilbudsafdelingen og arbejder med sager til Børneudvalget, analyser, nye initiativer, implementering af ny lovgivning og udbud på dagtilbudsområdet.

Jeg kan hjælpe med at finde dagtilbud eller skoler, der ønsker frivillig arbejdskraft.

 

Mark Deloughery -  Leder af Områdefornyelse i Søndermarkskvarteret og lokalplanlægger i byudviklingsenheden
By- og miljøområdet

Telefon: 28 98 42 40
E-mail: made12@frederiksberg.dk

By- og miljøområdet dækker frivilligt arbejde inden for miljø og natur.
Jeg har erfaring med frivillige fra etablering af byhaven ved Nordens Have og Cykling Uden Alder ved plejehjemmene Akaciegården og OK-Huset Lotte. 

Jeg har desuden støttet lokale foreninger som ZOOM Frederiksberg Foto og Videoklub, Pensionistforeningen Domus Klubben, Vi Cykler Domus Vista,  Fortælleklubben m.m. med at lave lokale projekter, og har i samarbejde med kvarterhuset og Medborgercentret Nordens Plads været involveret i afholdelse af Street Party i Søndermarken og Lokalhøjskole ved OK-Huset Lotte.

Jeg kan hjælpe foreninger på miljø- og naturområdet og frivillige inden for det grønne område.

 

Mette Møller Nordenholt - Frivillighedskonsulent på det sociale område
Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Telefon 2898 5914
E-mail: meno03@frederiksberg.dk

Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet dækker frivillige sociale foreninger og ældreforeninger.

Jeg kan hjælpe og rådgive frivillige foreninger inden for social, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, herunder rådgive og vejlede i, hvor og hvordan frivillige foreningerne kan søge tilskud til frivillige sociale aktiviteter målrettet udsatte borgere under servicelovens §18 samt tilskud til frivillige aktiviteter målrettet byens ældre borgere under servicelovens §79.

Derudover er jeg sekretær for Frederiksberg Frivillighedsforum.


Sidse Korfitzen - udviklingskonsulent
Kultur og Fritid

Telefon: 28982021
E-mail: siko01@frederiksberg.dk

Kultur- og fritidsområdet dækker kultur- og fritidsforeninger for både børn, unge og voksne. Der er bl.a. tilknyttet frivillige hos Frederiksbergmuseerne og kultur- og bevægelseshuset KU.BE, som jeg har konkakt med. Ligeledes er der på forskellig vis mange frivillige engageret i kultur- og idrætslivet på Frederiksberg.

Jeg er redaktør på Frederiksbergs frivillighedsportal frivillighed.frederiksberg.dk og kan hjælpe med opslag dertil samt  spørgsmål om mulighederne for at søge kommunen om tilskud til kulturelle aktiviteter.