Sorteret affald

På Frederiksberg sorterer vi affaldet

Betaler foreninger affaldsgebyr?

Udgifter til affald og genbrug

Foreninger bliver generelt opfattet som virksomheder. Der gælder derfor særlige regler for affald og genbrug og gebyrer for affald.

Nogle foreninger, der har ansatte medarbejdere, bliver opkrævet et årligt grundgebyr for affald – på lige fod med de andre virksomheder i kommunen.

Grundgebyret for affald dækker kun kommunens udgifter til administration og vejledning, ikke udgifterne til aflevering af affald.

Alle foreninger skal betale for at aflevere affald og genbrug – enten som kunde på genbrugsstationen eller til private affaldstransportører.

Kommunens kulturhuse og institutioner betaler et fast årligt gebyr for aflevering af affald og skal kun betale ekstra, hvis de har ekstra restaffald til forbrænding.

Læs mere om affald og genbrug for virksomheder og betaling af affaldsgebyrer i Frederiksberg Kommune.