Forsikringsforhold

Forsikring i forbindelse med frivilligt arbejde eller en frivillig indsats
Man bør drøfte forsikring af frivillige i hver enkelt forening. Mange foreninger forsikrer selv deres frivillige.

Er uheldet ude, kan det være svært at afgøre om den ene eller anden part er pligtig at forsikre. Trods aftaler mellem parterne er det i sidste ende Arbejdsskadesstyrelsen, der har det sidste ord.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udarbejdet guides til, hvornår der skal tegnes forsikringer ved samarbejde med frivillige. Du finder guides'ne her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende forsikringsforhold i forbindelse med udførsel af frivilligt arbejde i Frederiksberg Kommune er du velkommen til at kontakte HR-afdelingen på HRafdelingen@frederiksberg.dk.