Frivilligbørs Frederiksberg 2018

I går torsdag den 20. september blev Frederiksberg Frivilligbørs 2018 afholdt med stor succes. 145 deltagere fra byens frivillige foreninger, virksomheder, institutioner og borgere var mødt op til dette 3 timers intense netværksarrangement, hvor formålet var at indgå så mange samarbejdsaftaler som muligt. 

Med 145 deltagere og 265 tilbud og ønsker, som på forhånd var registreret i et børskatalog, var der lagt op til heftig aktivitet i Kedelhallen, hvor Frederiksberg Frivilligbørs blev holdt. Snakken gik lystigt i de 80 minutter, som børsen varede.

Folk mødtes og udvekslede idéer, aktiviteter og kompetencer og lavede aftaler med dem, som de hver især havde interesse i at indgå nye samarbejder med.

I alt blev der indgået 115 aftaler på dagen, og det glæder borgmester Jørgen Glenthøj:

”Det er et flot antal, og jeg er meget glad for den store interesse for arrangementet. Først og fremmest fordi vi på den her måde får udnyttet ressourcerne på Frederiksberg endnu bedre. Men også fordi der er skabt netværk på tværs af rigtig mange aktører i byen. Og det skaber grobund for nye idéer og samarbejder i byen. Det er selvsagt rigtigt positivt for Frederiksberg.”

 

Nedenfor kan du se det grafiske resumé, der blev udarbejdet i løbet af arrangementet. Resuméet er udarbejdet af Ia Brix Ohmann. Desuden finder du aftaleoversigten med de 115 samarbejdsaftaler, som blev indgået på dagen.