Checkliste

Pligt og opmærksomhedspunkter som arbejdsgiver

Forsikringsforhold: du har som arbejdsgiver i Danmark pligt til at forsikre dine ansatte, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt, midlertidigt eller forbigående. Læs mere under Forsikringsforhold.

Straffeattester: nedenfor kan du læse om retningslinjerne for indhentelse af straffeattester i forbindelse med frivillighed i Frederiksberg Kommune.

Når unge under 18 år udfører forefaldende arbejde: at børn og unge under 18 år skal være under opsyn af en voksen og må ikke udføre arbejde, der strider mod abejdsmiljølovgivningen.

Arbejdsmiljølovgivningen skal til enhver tid overholdes. Ligeledes skal sikkerhedskrav, hygiejneregler mv.

Ledelsesretten: opmærksomheden henledes på, at de pågældende er underlagt ledelsesretten.

Overenskomster/aftaler: opmærksomheden henledes på evt. betaling for et stykke arbejde, som umiddelbart kan henføres til et overenskomstområde. Der er pligt til at aftale løn i henhold til aftale om decentral løn med de forhandlingsberettigede organisationer.

 

KL har samlet en række opmærksomhedspunkter, når kommunen selv organiserer frivillige, der kan være gode at orientere sig i som offentlig arbejdsgiver for frivillige.